Actuacions per a la tala i retirada dels arbres deteriorats

Divendres, 22 de setembre de 2023 a les 10:45

Davant el risc de tombament sobtat o trencament parcial

El Departament de Medi Ambient informa que el dijous 28 de setembre es realitzaran les actuacions necessàries per retirar els arbres de l’espai públic que es troben en estat de deteriorament i que suposen un risc de caiguda total o parcial de la part aèria dels mateixos.

I és que la creixent probabilitat de produir-se inclemències meteorològiques adverses (ventades, pluges fortes) fa més probable que es donin les citades situacions de perill. És per aquest motiu s’ha signat un contracte retirar arbres deteriorats.

Els principals motius del deteriorament són la interacció amb els vehicles fins a la baixada d’aquests de la vorera, la sequera i les plagues foranies comprometen l’estat sanitari del verd urbà.

Per tant, vist l’increment dels fenòmens meteorològics adversos, traduint-se en fortes turbulències i pluges intenses, el risc de tombament sobtat o trencament parcial dels arbres es fa cada vegada més patent, comprometent la seguretat de la ciutadania i dels seus béns materials per caiguda d’arbres sencers o per fractura de branques.

Per aquest motiu, s’ha realitzat un primer inventari ocular de l’estat sanitari dels arbres, acompanyat d’una proposta de retirada dels exemplars que es consideren més deteriorats, i està previst que es faci un replanteig i un projecte de reurbanització en algunes de les zones on s’actuarà.

Zones d’actuació: carrer Major, carrer de l’Església, Piscina Municipal, Casetes Montané i el Parc Central.

Darrera actualització: 22.09.2023 | 10:48