Centre de Formació d'Adults

Escola Municipal d'Adults

És l’únic centre municipal del Baix Llobregat reconegut i homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola es va iniciar l’any 1984 per iniciativa municipal, a fi i efecte d’oferir a la població de Vallirana la possibilitat de formar-se per a una millor integració en el món laboral i en la societat, sense haver de desplaçar-se fora del municipi.

En els seus inicis, el centre estava orientat a cobrir dos tipus concrets de necessitats de formació:

  • L’ensenyament adreçat a la societat analfabeta o neolectora, principalment alumnes adults i de la tercera edat.
  • L’ensenyament adreçat a l’obtenció del Graduat escolar, per a alumnes procedents del fracàs escolar o adults que necessitaven reciclar-se per al món laboral.

Aquesta oferta inicial es va mantenir fins a l’inici dels noranta, època en la qual Vallirana va començar a rebre un fort flux de població immigrant procedent d’altres països, principalment del Marroc. Aquest fet va provocar que el centre adoptés noves formes d’actuació, obligat per la nova demanda.

Per bé que els fills d’aquesta població s’integren correctament en la nostra societat a través de l’escolarització obligatòria que cursen en els centres del municipi, la població jove de més de setze anys no ho té tan fàcil. Per això, el centre va començar a treballar amb aquest col·lectiu a partir de 1995. S’integrava aquests nous alumnes al grup d’alfabetització de la població autòctona, ja que no havien estat mai escolaritzats.

El que va començar com una acció quasi individual donat que era un grup molt reduït, ha acabat esdevenint un autèntic centre d’acollida d’aquest col·lectiu, entre el qual gaudeix d’un important reconeixement i funciona molt bé amb el boca-orella. Els alumnes del centre hi adrecen els nouvinguts i els ajuden en la seva matriculació.

Es pretén que l’alumnat concebi la seva assistència al centre com un projecte amb continuïtat per tal d’adquirir un domini sobre la llengua en l’àmbit oral i també escrit que els permeti incorporar-se al món laboral.

Motivat també per la demanda educativa, l’antic nivell de Graduat escolar ha estat substituït pel curs de Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau mitjà. És un curs que cobreix la demanda d’un sector de població jove i de mitjana edat: bé els que no han acabat els seus estudis de quart d’ESO, bé els que es reincorporen al món de l’estudi per a accedir a la formació professional.

Amb l’evolució del perfil educatiu de la població, s’ha incorporat la formació instrumental, nivells I a III. Està format per població autòctona adulta, propera a la tercera edat, que no vol quedar endarrerida respecte als seus nets, o per alumnes immigrats que ja han assolit un bon coneixement de la lectoescriptura.

En els darrers anys, s’ha ampliat l’oferta amb la col·laboració amb l’IOC com a centre de suport per al Graduat en ESO a distància i per les matèries específiques de grau superior, i també amb el curs de Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau superior.

Actualment, el centre s’ubica al Casal de Joves de Vallirana, c/ Major, 612.

c/ Major, 612 - 08759 Vallirana - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 686 666 415
Adreça electrònica: vlrn.escolaadults@vallirana .cat
Adreça electrònica: a8056936@xtec.cat
Horari:  
Horari d'atenció
-dimarts, de 18.30 a 19.30 h
-divendres, de 19 a 20 h
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 05.11.2021 | 14:21