Arxiu Municipal

Què és l'Arxiu Municipal?

L’Arxiu Municipal és el servei especialitzat en la gestió, tractament, custòdia i divulgació dels documents municipals, promou millores en la gestió documental i transparència de l’Ajuntament i actua per donar accés al patrimoni documental que custodia.
L’arxiu conserva principalment la documentació creada o rebuda per l’Ajuntament des de 1826 i fins a l’actualitat. També pot acollir documents o fotografies procedents de cessions o donacions de particulars, entitats o empreses que siguin d’interès per a la història del municipi.

Quins serveis ofereix l’Arxiu a la ciutadania?

1. Informació general als usuaris i usuàries de forma presencial, telefònica o per correu electrònic.
2. Consulta de documentació original.
3. Reproducció de documents amb les limitacions legalment establertes. La reproducció dels documents serà possible sempre que no en perjudiqui la conservació.
4. Assessorament als investigadors i estudiants en la recerca d'informació i documentació municipal.
5. Recuperació d'arxius i patrimoni documental de Vallirana.

Com pots accedir a la informació?

Qualsevol persona té dret a consultar els arxius públics com un dret ciutadà. L'accés a la documentació, és lliure sempre que no hi hagi limitacions que comportin la protecció de dades de caràcter personal, el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei.
Pots sol·licitar l’accés a la documentació a través d’una instància genèrica a l’OAC de l’Ajuntament o de la Seu electrònica. 

Enllaços relacionats

Gestió documental: per accedir a més informació sobre classificació, règim d’accés, calendari de conservació i eliminació documental podeu anar a la secció Gestió documental i arxiu dins de la Seu electrònica, Govern obert i transparència, Acció de govern i normativa: 
https://www.seu-e.cat/web/vallirana/govern-obert-i-transparencia

Actes del Ple i Comissió Municipal: fruit d’un acord amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, teniu disponibles digitalitzades les actes del Ple (1901-1969) i de la Comissió Municipal Permanent (1924-1934) de l’Ajuntament de Vallirana. En total 30 llibres que contenen 3.733 imatges. 

Fotografies Foto Vives: l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat conserva aquest fons fotogràfic adquirit per l’Ajuntament de Vallirana i cedit en comodat a l’Arxiu Comarcal. Podeu consultar 4.048 imatges digitalitzades.

Tota aquesta documentació és consultable a través del cercador Arxius en Línia. Per accedir-hi, heu d’entrar al web: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/.

És un servei obligatori:

No

Arxiu Municipal

Carrer Major, 329 - 08759 Vallirana - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 683 08 10
Adreça electrònica: vlrn.arxiu@vallirana.cat
Horari:  
Matí: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Tarda: dijous de 16.30 a 19 h (excepte del 15 de juny al 15 de setembre)
Darrera actualització: 21.11.2023 | 08:23