Centre urbà

Informació

El Centre Urbà, amb una superfície de 40,44 hectàrees, 5.522 metres de vials i 574 parcel·les, compta amb aproximadament 4.769 habitants i disposa de clavegueram.