Masia i celler Can Rovira

El mas de Can Rovira és una altra de les heretats de tradició secular a Vallirana. Al fogatge de 1533, fet per Joan Campderròs, hi figura, com un dels onze caps de casa, Antoni Rovira. Segons dades del 1590-94, el Mas d'En Rovira era aleshores propietat de Jaume Rovira, que posseïa també el Mas del Viner i el Mas Ferruria. L'actual conjunt d'edificis de Can Rovira és, tanmateix, força més modern, bastit a cavall dels segles XlX i XX. La casa és un edifici de planta quadrada, de planta baixa i dos pisos, amb coberta de teules a dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal.
Aquesta presenta una composició simètrica on destaquen els carreus de pedra que emmarquen les obertures de la planta baixa, a joc amb les cantoneres dels angles, i el ràfec sobrealçat que enlaira la façana en relació amb la coberta. En un cos lateral s'obre un porxo adossat, la coberta del qual fa de terrassa, tancada amb una balustrada.

L'element més singular del conjunt és el celler, edificat a començament de segle, d'inspiració modernista. Es caracteritza per la utilització de l'obra vista com a element ornamental, tant a mode de cornisa en el coronament de la façana, com en l'emmarcament de portes i finestres. El portal, d'arc escarser, contrasta amb l'agut perfil de les finestres, d'original composició. El celler és flanquejat per una torre poligonal de pedra.

c/ Major 630 - 08759 Vallirana - Barcelona (Catalunya)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 09.02.2023 | 12:57