Comissió carrer Major

Comissió del carrer Major

Davant la necessitat de remodelar el c/Major una vegada entrés en funcionament la variant de Vallirana es va crear la Comissió del c/Major.

L'11 d'abril de 2019 es fa la primera reunió de la Comissió.

La Comissió es va constituir amb els següents integrants:

  • L’Alcaldessa o persona a qui delegui la presidència de la Comissió
  • El/la regidor/ora de Participació
  • El/la regidor/ora d’Urbanisme
  • 1 representant de cada grup municipal
  • 1 representat d’Unió de Botiguers
  • 2 botiguers a títol individual
  • 2 representants d’entitats del poble
  • 4 representants de la ciutadania a títol individual
  • 1 tècnic/a municipal, que tindrà veu però no vot.

Les actes de la Comissió es publiquen al Portal de Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament de Vallirana

Darrera actualització: 04.04.2023 | 12:08
Darrera actualització: 04.04.2023 | 12:08