Projecte remodelació c/Major

Primera fase remodelació c/Major

OBRES D’ORDENACIÓ DEL CARRER MAJOR DE VALLIRANA, PRIMERA FASE.

OBRES DEFINIDES EN ELS PLÀNOLS FULLS 1 A 9 DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DEL CARRER MAJOR DE VALLIRANA, ENTRE LA ROTONDA DE L’ARTESANAT I EL SEMÀFOR DEL PARC DE LES SEDES.

Les obres de l a1a Fase corresponen al tram de 1.600 metres, des de la rotonda de l’Artesanat fins al semàfor del Parc de les Sedes (plànols 1 a 9 del projecte aprovat)

Equip redactor, Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut: CETRES ENGINYERS,SLP

Pressupost de licitació:                      452.813,66  € (sense IVA)  547.904,53 € IVA inclòs

Pressupost d’adjudicació:                 361.345,30 € (sense IVA)   437.227,81 € IVA inclòs

Termini previst d’execució:               3 mesos

Data prevista acta de Replantig i inici de les obres:   7/05/2021

Data prevista finalització de les obres:                       7/08/2021

Empresa adjudicatària:                                             CURNAL INVEST, SL.

Memòria Valorada

L'Ajuntament va elaborar i presentar una memòria valorada del projecte de remodelació del carrer Major, previ al traspàs de la via a l'Ajuntament per part del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)

Es tracte d'un projecte que inclou, a part de la millora de la via, el soterrament dels servies i  un nou ferm. És un projecte que vol humanitzar el carrer Major.

Amb data 29 de març de 2023, la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya confirma a l'Ajuntament que ha enviat al MITMA l'ordre d'estudi per a la redacció del projecte definitiu del carrer Major de Vallirana. Un projecte que té un pressupost estimat inicial de més de 10 milions d'euros.

 

Darrera actualització: 04.04.2023 | 12:04
Darrera actualització: 04.04.2023 | 12:04