Queden prohibits els desplaçaments i la circulació per la via pública entre les 22:00 i les 6:00 h

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 09:30

Consulteu les excepcions de mobilitat. La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència.

La situació epidemiològica de Catalunya ha obligat a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori. En aquest sentit, queden prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 h i les 6 h a tot Catalunya.

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
 • Espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades 21h
 • Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Darrera actualització: 30.10.2020 | 12:54

Imatges

Mesures anticovid19 Procicat 25 oct 2020 02 Mesures anticovid19 Procicat 25 oct 2020 03