Pla Local de Salut

Presentació. Per què fem un Pla Local de Salut?

La salut és el principal recurs que tenim les persones per poder viure en plenitud i llibertat. La salut no és només l’absència de malalties, és també, i sobretot, el benestar físic, mental, social i ambiental que ens permet tirar endavant amb les nostres vides en les diferents esferes importants per a nosaltres.

Els nostres comportaments, estils de vida, diferents activitats que portem a terme, les polítiques disponibles i els entorns on vivíem i/o treballem poden ser més o menys saludables. Una bona part dels aspectes que poden contribuir a fer més saludable el nostre municipi depenen dels seus habitants i de l’àmbit d’acció local.

Promocionar la salut i el benestar de la població del municipi és tasca de tots i totes, no només de serveis professionals o polítics electes. També cal sumar la implicació de diferents sectors i, en especial, de la pròpia ciutadania i les seves entitats i associacions. Promocionar la salut i benestar és un viatge, on tots i totes juguem un rol important.

El Pla Local de Salut és l’esforç per a identificar i recollir els reptes i propostes que han de permetre assolir un municipi més saludable i amb més benestar per a la seva població. És un compromís de l’Ajuntament de la vila a quatre anys vista per millorar el municipi amb la participació i corresponsabilització dels diferents actors locals. T’hi sumes?

Quines són les fases del pla?

El plantejament per elaborar el Pla Local de Salut de Vallirana contempla 4 grans fases per a la seva elaboració.

  1. DIAGNOSI: Quina és la situació de salut i benestar de la població de Vallirana? 

El Pla necessita una fotografia actual on es puguin identificar quines són les principals problemàtiques i necessitats de salut de la població del municipi. Aquest diagnòstic inicial també permetrà conèixer què suma salut i benestar a Vallirana. Us convidem a tots i totes a participar en aquesta fase. 

  1. PRIORITZACIÓ I REPTES: Quins reptes té Vallirana per esdevenir un municipi més saludable i amb més cura per al benestar de la  població? 

Una vegada tinguem un bon diagnòstic (fotografia) de la situació actual de Vallirana, podrem imaginar entre totes les persones participants quins són els reptes del municipi en els pròxims anys.

  1. PROPOSTES I PLA D’ACCIÓ: Redacció del Pla d’Acció 2021-2024.

Amb els reptes presents caldrà concretar, també de manera participativa, les principals actuacions a portar a terme per assolir els reptes definits.

  1. APROVACIÓ: Aprovació i impuls de les actuacions.

Finalment, el Pla es portarà al Ple de l’Ajuntament i, una vegada aprovat, s’iniciaran les actuacions previstes.

Darrera actualització: 16.09.2021 | 10:30
Darrera actualització: 16.09.2021 | 10:30