Problemàtica sulfats a diversos barris

En aquest espai trobareu tota la informació sobre aquesta problemàtica, que s'anirà actualitzant setmanalment.

Informació actualitzada l'1 de setembre de 2023.

Salut revisa les restriccions del consum d’aigua als barris afectats pels sulfats

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya) ha informat l’Ajuntament de Vallirana que ha revisat les restriccions d’aigua als barris afectats pels sulfats i, malgrat l'aigua es classifica com a no apta per al consum, la superació del valor de referència de 750 mg/L dels sulfats no implica, segons el Departament de Salut Pública, una restricció per a la població en general als barris del Pla del Pèlag, Penya Forcada, Les Bassioles, Polígon Industrial de Can Prunera, Plaça Germans Molins, La Pinatella, Can Julià i El Lledoner.

Tot i així, recomana que les persones que puguin ser més sensibles a nivells elevats de sulfats, utilitzin una altra font de subministrament d’aigua per al consum, recomanant especialment no utilitzar-la per a la preparació de biberons per a nadons.

De cara a la resolució del problema de la qualitat de l’aigua, des de l’Ajuntament se segueix treballant per realitzar, al més aviat possible, la connexió de la xarxa de distribució d’aigua municipal amb la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat. Un fet que proveirà el municipi amb aigua suficient per a millorar la qualitat de l’aigua municipal i que alhora resoldrà el problema de quantitat d’aigua disponible.

BAN de retirada de les restriccions per concentracions de sulfats a l’aigua

Dijous 12 de juliol, donada la comunicació rebuda per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,  l'Ajuntament de Vallirana emet un BAN de retirada de les restriccions per concentració de sulfats a l'aigua que s'havien activat el 27 d'abril.

Aquesta restricció era fruit de la superació del límit d’aptitud per la concentració de sulfats, establert segons el nou Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro (RD 3/2023). Els límits permissibles de sulfats dissolts a l’aigua de consum es van veure reduïts amb aquest nou Reial Decret. Aquest fet va provocar que l’aigua extreta del pou de Can Prunera, que històricament ha presentat nivells alts de sulfats, quedés categoritzada per sobre dels valors d’aptitud permissibles per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), des del 27 de abril de 2023.

Passats dos mesos i mig, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya) ha revisat el nivell d’afectació dels sulfats sobre la salut, en base a l’evidència científica disponible i les guies de referència editades per organismes superiors de l’àmbit de la salut i, ateses totes les consideracions exposades, comunica que la superació del valor de referència de 750 mg/L no implica una restricció del consum de l’aigua per a la població en general.

Per tot l’exposat, s'aixequen les mesures cautelars establertes al BAN de data 27 d’abril de 2023 i per tant s'elimina la prohibició d’ús de l’aigua de la xarxa per a consum (beure, menjar o elaboració d’aliments), que afectava als barris anteriorment explicitats.

Què ha fet l'Ajuntament?

Les accions realitzades anteriorment en coordinació amb la concessionària del servei, Aquàlia FCC, han consistit en la interconnexió dels diferents pous i xarxes de distribució d’aigua potable del municipi. La principal infraestructura és la interconnexió del Pou Nou amb Can Prunera operativa des de desembre de 2021, i que permet barrejar aigües de diferents fonts i, per tant, de diferents concentracions de sulfats, permetent reduir la concentració allà on és excessivament alta segons l’actual normativa. De fet, al febrer del 2023 s’envia aigua dels pous de la Barquera i Can Cases a Can Prunera per fer dilució, l’analítica dona com a resultat 697m g/l, es a dir per sota del paràmetre màxim i per tant no cal declarar-la no apte. Tot i això, l’actual situació de sequera ( el Pou Nou es va assecar a l juny de 2022) i els baixos nivells de les columnes d’aigua dels pous fa que no sigui possible mantenir l’enviament a Can Prunera, ja que augmentar les hores d’extracció posaria al límit els pous i l’estrès hídric faria perillar, ja no la qualitat, si no la quantitat amb el perill de quedar-nos sense aigua a Vallirana.

Així mateix, es fa un comunicació constant amb els partits del consistori, les entitats veïnals i els grups parlamentaris.

Altres mesures que s’estan duent a terme son:

 • La recuperació de pous antics en desús:
  • Pou Cantera de Dalt. Es va trobar el pou sec
  • Pou Can Serra. En condicions normals s’explota. Es va trobar el pou sec
  • Pou Lledoner3. No es va poder recuperar després de fer diverses proves d’extracció de la bomba(porta més de 20 anys en desús)
  • Pou de Can Prunera 2. Es un pou construït al 2007, encara que no ha entrat mai en funcionament i no està equipat. Actualment s’està treballant per poder fer proves per saber tant la quantitat com la qualitat de l’aigua (treballa a un nivell molt mes profund que l’actual de Can Prunera)
 • El 16 de juny es va fer una prova d’osmosi inversa sobre l’aigua extreta del pou de Can Prunera. Aquesta prova està orientada a estudiar en quines condicions hauria de treballar la planta i amb les dades obtingudes serà possible realitzar un estudi econòmic i un dimensionament ajustat de la planta d’osmosi necessària per a resoldre els problemes d’aigua, tot demanant a l’ACA els permisos  corresponents.
 • El 29 de juny es fan proves de bombament al Pou de Can Prunera 2 per estudiar quina capacitat de recàrrega té i quin és el règim d’explotació al qual se’l podria sotmetre de forma estable. Alhora, es fa l’anàlisi de l’aigua extreta per determinar la composició i estudiar possibles tractaments. Aquest pou no es va posar en règim d’explotació abans, ja que l’aigua que proveeix va mostrar diferents problemes de qualitat i salubritat. Tot i això, una recent videoinspecció de la infraestructura va revelar un bon estat de conservació de la perforació i els seus encamisats. És per aquest motiu que s’estudia la seva viabilitat.

 • Dilluns 3 de juliol l’Ajuntament de Vallirana es va reunir amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i divendres 7 de juliol amb la direcció d’Aigües Ter-Llobregat (ATL). Amb aquestes reunions es va constatar la necessitat d’accelerar la solució definitiva per tenir la connexió amb la xarxa ATL i alhora mentrestant treballar conjuntament, per poder buscar totes les possibles vies per tal de garantir l’abastament d’aigua a la població.

 • Dimarts 18 de juliol, treballs per a la detecció de fuites a diverses zones del municipi.

 • Posar al servei de la ciutadania camions cisterna durant tot el període que els veïns i veïnes s'han vist afectats per aquesta problemàtica.

 • A nivell municipal i d’acord amb el Pla Director, s’està elaborant un pla de xoc d’inversions per tal de millorar l’actual rendiment de la xarxa i evitar possibles fuites.

 • 1 de setembre. Es publiquen les analítiques dels dipòsits amb l'indicador dels sulfats. Es poden consultar a l'espai de les analítiques de Can Prunera i El Lledoner.

L’Ajuntament de Vallirana i la concessionària del servei, Aquàlia FCC, es reuneixen setmanalment des de la tardor de l’any 2021 per fer un seguiment de la concessió; controlar l’evolució de l’estat de sequera; i coordinar les actuacions i inversions necessàries a la xarxa per a la millora del servei. També s’ha fet un seguiment del Pla Director en alta a les comissions del Canvi Climàtic i la proposta d’una ordenança municipal sobre l’estalvi de l’aigua.

Es recorda que el 27 d’abril es va habilitar el correu electrònic vlrn.comunicacio@vallirana.cat per resoldre qualsevol dubte que la ciutadania pugui tenir sobre aquest tema. També està disponible per a persones grans amb mobilitat reduïda, que necessitin de la coordinació dels Serveis Socials municipals i Protecció Civil. 

Darrera actualització: 01.09.2023 | 14:58
Darrera actualització: 01.09.2023 | 14:58