Subministrament aigua potable

Informacions

En aquesta secció es publiquen les informacions relacionades amb el subministrament d'aigua potable al municipi.

També les darreres informacions/notícies relatives al servei d'aigua potable a diferents barris de Vallirana

S'inclou la publicació de les analítiques sobre la qualitat de l'aigua dels diferents pous del municipi.

Les dades i informacions s'aniran actualitzant.

La creació d'aquesta secció es va acordar en el ple ordinari del 28 de maig de 2020.