PAES

Emergència climàtica

Pla d'Acció Energia i Sostenibilitat

A principis de l'any 2008, arran de l’adopció del Paquet d’Energia i Clima de la Unió Europea, es va iniciar el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per l’energia sostenible local (PAES), una iniciativa que ha aplegat milers de ciutats i pobles d’Europa en un moviment únic per lluitar contra el canvi climàtic i disminuir les emissions de GEH.

A Espanya ja som més de 600 municipis adherits al Pacte d’Alcaldes, dels quals més de 200 es troben a la província de Barcelona.

Els Ajuntaments que es van adherir al PAES es comprometien a assolir els següents objectius per l’any 2020:

  • Reduir les emissions de CO2 un 20%, com a mínim.
  • Reduir l’ús d’energia primària un 20%, com a mínim.
  • Com a mínim un 20% del consum de l’energia havia de provenir de fonts d’origen renovable.

Arran de l’èxit del pacte dels alcaldes, al 2014 es llença una nova iniciativa, Mayors Adapt, la qual convida a les ciutats a assumir els compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se a efectes inevitables. A finals del 2015 es fusionen ambdues iniciatives en un nou i únic Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia (PACE) el qual es converteix en el corrent principal del moviment Europeu en la lluita contra el canvi climàtic.

El nou Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia es compromet a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% l’any 2030 i adoptar un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Consta de tres pilars principals:

  • Compromís de reducció d’emissions de GEH més del 40% mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
  • Augment de la resiliència de les ciutats davant els impactes del canvi climàtic.  
  • Millorar l’accés a una energia segura, disponible, equitativa i sostenible.

En els darrers anys el món local ha treballat de forma exitosa per implantar accions per mitigar el canvi climàtic  Però també ens cal actuar per adaptar-nos als canvis. Els darrers anys s’ha fet molta feina de planificació i també de concreció i execució d’accions que han generat estalvis d’energia, d’emissions de gasos d’efectes hivernacle i de recursos econòmics als ens locals.

Més informació sobre el PAESC: https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/que-es-el-paesc-

Calcula la teva petjada en carboni

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 03.05.2024 | 09:44