INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS

Informació general

Vallirana és un municipi compromès amb la sostenibilitat, la protecció del medi ambient, l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic. Destaca per ser un dels municipis capdavanters en la instal·lació de plaques solars i estableix les seves pautes d’actuació en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Simplificació del procés i suport administratiu

Se simplifica el procés i, en comptes de requerir una llicència d'obres, només cal fer una comunicació prèvia. En aquest cas, es poden iniciar les obres una vegada s'ha lliurat tota la documentació per registre.

1.- PAS PREVI A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES

BONIFICACIÓ DEL 95% SOBRE L'IMPOST DE CONSTRUCCIÓ (ICIO). (100% en el cas de demanar Comunicació prèvia d'obres)

Benefici fiscal de concessió potestativa referent a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. 

Com es demana? Telemàticament a través de l'apartat "Tràmits i Gestions" (ETRAM) o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament: Emplenar el document "Comunicació Prèvia d'Obres. Instal·lació plaques fotovoltaiques" (veure doc. adjunt), marcar la casella de la sol·licitud de la bonificació, i fer una instància genèrica aportant la documentació necessària.

Presencialment: Demanar hora a  l'OAC, emplenar el document "Comunicació Prèvia d'Obres. Instal·lació plaques fotovoltaiques" (veure doc. adjunt), marcar la casella de la sol·licitud de la bonificació, i portar la documentació necessària.

En el cas de la Comunicació prèvia d'obres, es poden iniciar les obres una vegada lliurada tota la documentació per registre. 

Documentació necessària: 

- Document Comunicació Prèvia d'Obres emplenat i signat.

- Pressupost del projecte.

- Plànol d'ubicació de les plaques.

- Descripció de la instal·lació i de les plaques.

- L'assumeix del tècnic o director de l'obra i el certificat de col·legiació corresponent.

2.- UNA VEGADA EXECUTADES LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ

BONIFICACIÓ DEL 30 % DEL REBUT DE L'IBI.

Benefici fiscal de concessió potestativa sobre el 30 % de la quota del rebut de l'IBI per als sistemes de l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del Sol.

Com es demana? Telemàticament a través del web de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) o presencialment a l'ORGT de Vallirana (c. Major, 300). Cal demanar cita prèvia.

Telemàticament: Fent una instància genèrica a través del web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona https:\\orgt.diba.cat/ca/. Vegeu guia de com fer-la al document adjunt.

Presencialment: Cal presentar a l’Organisme de Gestió Tributària (C/Major, 300, telèfon cita prèvia 93 472 92 33) el certificat de l’ICAEN o de l’empresa instal·ladora i el certificat d’homologació dels col·lectors. El termini de presentació és, com a màxim, el darrer dia del període voluntari de pagament perquè així s'apliqui l'any en curs. (si es presenta passat aquest termini la bonificació s'aplicarà l'any següent)

TENS DUBTES? Si tens dubtes i vols fer alguna consulta sobre la instal·lació de Plaques Solars, contacta amb el Departament de Comunicació a través del correu electrònic: comunicacio@vallirana.cat.

Darrera actualització: 23.05.2024 | 13:45
Darrera actualització: 23.05.2024 | 13:45