PAES VALLIRANA

Pla d'Acció d'Energia Sostenible de Vallirana

Vallirana s'ha compromès amb la signatura del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses a superar els objectius establerts per la Unió Europea per al 2030, reduint les emissions de CO2 un 40% mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb l’ús de les fonts d'energia renovables i així lluitar contra el canvi climàtic.

L’Ajuntament es va sumar el 31 de maig de 2012 a la promoció de polítiques locals eficaces contra el canvi climàtic adherint-se al PAESC.  Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. Aquest òrgan ja aplega més de 600 municipis catalans, compromesos a dur a terme un seguit d’accions en favor del medi ambient. Aquest compromís de l’Ajuntament va molt en la línia de les polítiques mediambientals que ja s’estan duent a terme. S’estan fent passes importants per revertir els efectes dels gasos hivernacle. Entre els àmbits en què s’ha compromès actuar l’Ajuntament de Vallirana es troben:

Àmbit PAES: sectors on l’Ajuntament es compromet a actuar, tot i que hi té una capacitat d’incidència indirecta: el sector dels serveis, el transport, el sector domèstic, el cicle de l’aigua i el tractament de residus.

Ajuntament: sectors en què l’ajuntament hi desenvolupa una acció directa i computen en el compromís de reducció: l’enllumenat públic i els semàfors, els equipaments municipals, la flota de vehicles pròpia i externalitzada i el transport públic.

A l’adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, Vallirana es comprometia a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% per l’any 2020. Repte que es va assolir satisfactòriament. Això implicava passar de 4,35 tones de CO2 per habitant l'any 2005 a 3,60 tones per habitant.

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Vallirana recull 22 accions que permeten reduir notablement les emissions de CO2 i incrementar l’eficiència energètica fent un major ús de fonts d’energia renovables. D’aquestes 22 accions 12 ja s’han completat satisfactòriament, 6 es troben en curs i 4 encara no s’han pogut iniciar. També podem classificar-les segons la seva àrea d’intervenció.

 

Plaques solars

Vallirana ha estat pioner o està al capdavant de la promoció de les energies renovables en l’àmbit domèstic. Gràcies a la bonificació del 30 % de l’IBI durant els primers 10 anys i del 95 % en l’impost de construcció, la situa com a 10è municipi de tot Espanya pel que fa a la valoració dels ajuts per a plaques solars i la tercera amb més instal·lacions d’autoconsum de Catalunya, amb 106.

Tecnologia LED

El 2018 també l'Ajuntament també va ser pioner instal·lant 24 projectors LED i substituint 1.200 metres de cable de coure pel sanejament de tot el cablejat de la instal·lació. L’any 2014 es va realitzar la substitució de tota la lluminària del municipi per tecnologia LED. Això va suposar l’estalvi energètic d’un 86%.

Extracció resina dels pins

El 2013 amb la iniciativa de sis veïns de Vallirana neix ForestBaix un grup d’emprenedors que recupera l’ofici resiner, un projecte de cooperatives impulsat per l’Ajuntament de Vallirana que contribueix a mantenir els boscos nets i a protegir-los dels incendis. Es tracta d’un projecte d’extracció de resines de pi al bosc d’Ardenya i amb la seva activitat generen ocupació al municipi, contribueixen a mantenir els boscos nets, a protegir-los d’incendis i generen biomassa.

Calcula la teva petjada de carboni

En major o menor mesura, tots els productes, processos, individus i organitzacions generen emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de manera directa o indirecta. En altres paraules la petjada de carboni és la marca que deixem en el planeta.

Els elements principals que contribueixen a la nostra petjada de carboni és la llar, el consum energètic, el transport, els residus i l’alimentació.  La finalitat principal d’esbrinar la petjada de carboni és poder reduir-la i en cas de no ser possible, compensar-la.

Descobreix quina és la marca que deixes en el planeta amb les teves accions quotidianes: https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc

 

Darrera actualització: 09.04.2021 | 10:39
Darrera actualització: 09.04.2021 | 10:39