Casetes Montané

Informació

El barri de Casetes Montané, amb una superfície de 2,03 hectàrees, 962 metres de vials i 59 parcel·les, és un nucli de població històric, a les afores, que forma part de la parròquia de Vallirana i que té un tracte i gestió igual que el Casc Urbà. El barri compta amb aproximadament 400 habitants i actualment disposa de clavegueram.